Acetylsalicylsyra

Har du frågor och funderingar kring Acetylsalicylsyra? Här läser du om koppling till cancer, biverkningar, allergi och alkohol. Du får bättre förståelse för hur ditt smärtstillande läkemedel påverkar din kropp. Hur dina tabletter med acetylsalicylsyra gör att du riskerar 3 vanliga biverkningar och vad du ska tänka på för att minimera dina risker.

Acetylsalicylsyra tabletter
Aspirin är vanliga värktabletter med acetylsalicylsyra som du kan köpa på ditt närmaste apotek.

Acetylsalicylsyra är det aktiva ämnet som du får i dig när du tar dina smärtstillande och febernedsättande tabletter. Nu pratar jag allstå om när du äter dessa mycket vanliga tabletter som du säkert känner igen under namnen Aspirin, Treo och Magnecyl.

 • Smärtstillande effekt: Acetylsalicylsyra fungerar som ett smärtstillande medel och kan hjälpa till att lindra smärta, såsom huvudvärk, muskelvärk och ledvärk.
 • Antipyretisk egenskap: Acetylsalicylsyra används bl.a. för att sänka feber genom att påverka kroppens temperaturreglerande centrum i din hjärna.
 • Antitrombotisk effekt: Acetylsalicylsyra kan förebygga bildandet av blodproppar, detta genom att minska dina blodplättars förmåga att klumpa sig samman, detta med för en minskad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Acetylsalicylsyra kan också användas som blodförtunnande läkemedel om har du problem med ditt hjärta. Det kallas då för Trombyl.

Viste du att Acetylsalicylsyra ursprungligen kommer från en ett träd? Nämligen Salix alba som du kanske känner igen under det svenska namnet vitpil. Vitpil är ett snabbväxande lövträd och läkemedlet utvanns för från barken av detta träd. Nu mera är Acetylsalicylsyra i dina tabletter framställd på syntetiskväg i kemiska labb.

Viste du att dina tabletter är ett av världen vanligaste läkemedel?

När du tar dina tabletter med acetylsalicylsyra så tar du tabletter från ett av världen vanligaste läkemedelsgrupp.

Här kan du själv se Socialstyrelsens statistik över de tre största läkemedlen på recept i Sverige under 2011:

 1. Folsyra, 395 miljoner doser
 2. Acetylsalicylsyra, 109 miljoner doser i Sverige under 2011
 3. Omeprazol, 88 miljoner doser
 4. Simvastatin, 78 miljoner doser

Som du kan se så var tabletter med Acetylsalicylsyra var allstå det näst vanligaste läkemedlet på recept under 2011 i hela Sverige. Endast Folsyra var störrea.

Dina tabletter lindrar inte bara din smärta och sänker din feber. Dina tabletter har också antiinflammatorisk verkan i din kropp. Det innebär att om du har någon form av inflammation i din kropp så dämpas denna ned och du kommer att känna dig bättre och piggare.

Acetylsalicylsyra kan minska din risk för Cancer, om du tar rätt mängd…

Hur du kan minska din risk för cancer.

Forskarna har i nya studier visat att din risk för cancer kan minska om du tar en daglig dos med Acetylsalicylsyra. För att din cancer risk ska minska så gäller dock att du tar Acetylsalicylsyra under mycket lång tid.

När forskarna undersökte sambandet mellan cancer och intag av Acetylsalicylsyra så gjorde man det hos personer som tagit detta läkemedel i upp emot 10 år. Där till i en mycket låg dos. Resultaten visar dock att ditt skydd mot cancer definitivt ökar om du tar Acetylsalicylsyra på detta sätt.

Klicka här för all läsa mer, exakt hur stor dos du skulle behöva ta och hur länge för att slippa cancer.

Hur du vet om du är allergisk mot Acetylsalicylsyra

Allergi? Kanske tillhör du den grupp människor som är överkänsliga mot Acetylsalicylsyra. I så fall kan du drabbas av mer eller mindre farliga biverkningar om du äter dessa typer av tabletter.

Du märker vanligtvis att något är på tok genom att du drabbas av svullnader i ditt ansikte.

Här läser du alla detaljer kring hur du drabbas: Acetylsalicylsyra allergi, klicka här.

Anledning NUMERO UNO varför du INTE ska dricka alkohol samtidigt som du tar tabletter med Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra och alkohol ingen bra kombination
Kombinerar du acetylsalicylsyra och alkohol så riskerar du bland annat alvarliga inre blödningar.

När du dricker alkohol så påverkas din kropp i relativt stor utsträckning. Det är ju trots allt kanske just därför du dricker alkohol.

Alla läkemedel påverkar dig och din kropp på olika sätt.

Tar du alkohol och ett läkemedel (egentligen vilket som helst) samtidigt så kan du utsätta din kropp för stora påfrestningar.

När du tar just tabletter med Acetylsalicylsyra utsätts din mage och dina slemhinnor i magen av onaturlig påverkan. Samma effekt på din mage har även alkohol. Det innebär att din mage och dina slemhinnor drabbas hårdare om du tar både alkohol och tabletter med Acetylsalicylsyra samtidigt.

Du risker att få magsårs liknande problem.

Klicka på denna länk för att läsa mer om Acetylsalicylsyra och alkohol.

Tar du Acetylsalicylsyra kan du drabbas av dessa 3 vanliga biverkningarna

Liksom när du tar andra starkare läkemedel så riskerar du även när du tar dina tabletter med Acetylsalicylsyra att drabbas av olika typer av biverkningar.

Det är naturligtvis inte säkert att du drabbas. Kanske märker du (som de flesta) inga direkt negativa effekter av dina tabletter.

I vissa fall kan du dock drabbas ändå. Det tre vanligaste negativa effekterna som du kan märka av när du ta tabletter med Acetylsalicylsyra är dessa:

 • Du drabbas av sura uppstötningar
 • Du drabbas av varierande grader av halsbränna
 • Du drabbas av magsmärtor

Klicka här för att läsa om de 8 övriga Acetylsalicylsyra biverkningarna som du riskerar att drabbas av

Hur du ska ta Acetylsalicylsyra för bästa effekt (Användning)

När du ska ta tabletter med Acetylsalicylsyra så ska du beakta ett par olika situationer. Missar du att göra detta så kan du (även om risken är relativt liten) utsätta dig för onödiga risker).

De olika situationerna som du bör känna till innan du tar dina tabletter är:

 • Innan du tar tabletter
 • När du ska vara extra försiktig
 • Om du tar andra läkemedel

Mer om användning och de 3 situationerna när du ALDRIG ska ta tabletter med Acetylsalicylsyra.

Hur Acetylsalicylsyra påverkar dina hormoner

När du tar tabletter med Acetylsalicylsyra så tar du ett läkemedel som kallas NSAID. En tablett med ett NSAID preparat påverkar dig bland annat genom att hämma (minska) utsöndringen av en speciell grupp signalsubstanser i din kropp. Denna grupp av signalsubstanser fungerar även i din kropp som ett lokalt hormon och kallas för Eikosanoider.  Eikosanoider påverkar i stor utsträckning de inflammatoriska processerna som ständigt pågår i din kropp.

Dina tabletter kan lindra din huvudvärk, minska din feber och dämpa inflammation i din kropp. Här har du läst om acetylsalicylsyra, koppling till cancer, biverkningar, risker och olika alternativa läkemedel.