Acetylsalicylsyra alkohol


Acetylsalicylsyra alkohol – en bra eller dålig kombination för dig?

Här läser du för i att få klarhet i vad det kan innebär för dig att drick alkohol och äta smärtstillande tabletter med acetylsalicylsyra samtidigt. Du får förståelse för när och varför du ska undvika att kombinera dessa två och varför det kan utsätta dig för dödlig fara.

Genom att du får koll på myten att värktabletter förstärker din berusning så undviker du att utsätta dig för onödiga risker. När du har förstått hur det ligger till och varför så kan du också enkelt berätta för andra, vänner, partner eller dina barn, och på så sätt även skydda dem från en farlig situation.

Därför ska du vara MYCKET försiktig med att konsumera sprit och acetylsalicylsyra samtidigt

Acetylsalicylsyra alkohol

Kombinerar du Acetylsalicylsyra och alkohol så risker du att drabbas av farliga inre blödningar i din mag- tarmkanal. Här läser du om myten att du skulle bli mer påverkad när du tar värktabletter tillsammans med alkohol.

När du tar olika typer av tabletter med läkemedel ger de dig i allmänhet en effektiv behandling.

Det bygger dock på att du tar dem på rätt sätt.


Att kombinera olika typer av läkemedel och att at vissa speciella läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra, i kombination med alkohol kan inte bara göra att effekten av din behandling blir sämre. Det kan också betyda att du utsätter dig för allvarliga risker.

I fallet när du dricker sprit, öl eller vin samtidigt eller i direkt anslutning till att du tar tabletter med acetylsalicylsyra så förstärks läkemedlets biverkningar.

Dina biverkningar av acetylsalicylsyra i detta fall kan bli mycket allvariga.

När du dricker alkohol irriteras slemhinnan i din mage.

En av de negativa effekterna av acetylsalicylsyra är att de kan ge dig magkatarr och/eller utlösa inre blödningar från din magslemhinna.

När du kombinerar dina tabletter med acetylsalicylsyra (som finns värktabletter) och alkohol så förstärks dessa effekter och du riskerar att drabbas av ökad risk för blödning, allvarliga blödningar och sår i övre delen av din magkanal och tarmkanal, att din avföring blir blodig och svart samt att du kräks blod på grund av att du dragit på dig dessa inre blödningar.

Undvik alltså att ta dina tabletter med acetylsalicylsyra i kombination, eller i nära anslutning, till när du dricker alkohol. Gör du detta kan du:

  • Drabbas av allvarliga blödningar i övre delen av din mag- och tarmkanal
  • Drabbas av sår i övre delen av din mag- och tarmkanal
  • Drabbas av att din avföring blir blodig (och svart)
  • Drabbas av blodiga kräkningar

Sant eller falskt om alkohol och acetylsalicylsyra?

Har du hört att värktabletter tillsammans med alkohol förstärker din fylla?

FALSKT.

Om du tar värktabletter med acetylsalicylsyra samtidigt som du dricker öl, vin eller sprit så kommer du att bli exakt lika berusad som när du dricker och inte tar värktabletter.

Sant eller falskt?

Att kombinera värktabletter med alkohol gör dig mer berusad. Sant eller falskt?

Du kan däremot istället drabbas av olika typer av mer eller mindra farliga skador. De olika skadorna du kan drabbas av varierar beroende på hur mycket alkohol du dricker och hur stora mängder av acetylsalicylsyra du tar samtidigt.

Tar du till exempel någon enstaka värktablett som innehåller just acetylsalicylsyra samtidigt eller i direkt anslutning till att du druckit ett litet glas vin eller öl så är risken att du drabbas av några negativa effekter försvinnande liten.

Skulle du istället äta en stor dos av acetylsalicylsyra och samtidigt dricka dig redlös på stora mängder alkohol så riskerar du (i värsta fall) att drabbas av inre blödningar.

Acetylsalicylsyra alkohol myten härstammar från tidigt 90-tal

Myten att du skulle bli mer påverkad med en på en mindre mängd alkohol om du samtidigt tar värktabletter härstamma ursprungligen från en felaktig studie gjord på tidigt 90-tal.

Då publicerades en studie som påstods visa att acetylsalicylsyra skulle kunna hämma metabolismen (nedbrytningen) av alkohol i din mage. Genom att mindre alkohol skulle brytas ned i magsäcken så skulle samtidigt mer alkohol gå ut i ditt blod och du skulle följaktligen bli mer berusad.

Den svenska professorn och emeritus i kliniks farmakologi, Folks Sjöqvist, påpekade tidigt att denna studie inte har gått att verifiera (bevisas vara sann) av svenska forskare (Jones, 2003). Jones visade på att den kontroversiella studien gjordes på ett felaktigt sätt med:

  1. För liten testgrupp
  2. Varierande födointag i testgruppen
  3. Varierande tidpunkter för blodprov i testgruppen.

Sammanfattningsvis kan du vara säker på att effekten på graden av berusning av samtidigt intag av acetylsalicylsyra saknar klinisk betydelse. Det vill säga är obefintlig och omöjlig att påvisa i med seriös forskning.

Även andra typer av värktabletter i kombination med alkohol kan ge dig skador

Även om du tar andra typer av smärtstillande tabletter tillsammans med alkohol så riskerar du olika (andra) typer av skador på din kropp. Tar du till exempel tabletter med paracetamol (Alvedon och Panodil) samtidigt som du dricker så är risken stor att du drabbas av skador på din lever.

Klicka här nu för att läsa mer detaljer om farliga biverkningar av acetylsalicylsyra av kombinationen acetylsalicylsyra alkohol.


Comments are closed.