Samtidig använding av andra läkemedel

Kombinerar du vissa specifika andra läkemedel med acetylsalicylsyra kan du vara utsatt för ökad risk.

Här kommer du att få ta del av viktig information som gör att får förståelse för att visa kombinationer av acetylsalicylsyra och andra läkemedel kan leda till oväntade och negativa effekter. Med rätt information slipper du att utsätta dig för onödiga risker. Du blir tryggare i ditt användande av tabletter med acetylsalicylsyra och din behandling blir effektivare.

Du ska alltid upplysa personalen på ditt apotek eller din läkare om du tar andra läkemedel. Behöver du ta acetylsalicylsyra vet han eller hon vanligtvis om din situation kräver några speciella ändringar av din medicinering.

Berätta även för din läkare om du tar olika typer av naturläkemedel eller mindre starka receptfria läkemedel.

De 2 farligaste läkmedelskombinationerna med acetylsalicylsyra

Ligger du i riskzonen för blodpropp och medicineras med blodproppsförebyggande läkemedel så är det extra viktigt att du berättar det för din läkare. Dessa typer av läkemedel i kombination med acetylsalicylsyra ökar nämligen din risk att drabbas av olika typer av blödningar.

Tar du någon typ av läkemedel som fungerar som vätskedrivande (vad din läkare skulle kalla diuretika) är det också av största vikt att du berättar det för din läkare. Vätskedrivande läkemedel i kombination med acetylsalicylsyra ökar nämligen din risk för vätskeansamling.

Du ska se upp med dessa 12 läkemedels typer

När du tar något av dessa 12 läkemedel i listan nedanför så kan dessa antingen 1) påverka effekten av dina tabletter med acetylsalicylsyra eller 2) påverkas av att du samtidigt tar acetylsalicylsyra. Detta kan leda till att din behandling blir sämre än väntat och du utsätter dig själv för onödiga risker och ökat lidande.

Var extra uppmärksam om du tar något av dessa läkemedel samtidigt som du tar acetylsalicylsyra:

 • Läkemedel mot organavstötning efter transplantation (till exempel takrolimus eller ciklosporin)
 • Warfarin och andra läkemedel mot blodproppar
 • Andra läkemedel mot inflammation och värk (till exempel andra NSAID eller kortikosteroider)
 • Olika typer av läkemedel mot högtblodtryck (till exempel ACE-hämmare eller diuretika)
 • Läkemedel mot gikt som probenecid
 • Läkemedel mot depression och ångest av typer SSRI
 • Läkemedel mot rytmrubbningar i ditt hjärta som digoxin
 • Läkemedel mot reumatoid artrit samt cancer som metotrexat
 • Läkemedel mot epilepsi som fenytoin samt valproinsyra
 • Läkemedel för att behandla manodepressiv sjukdom som litium
 • Läkemedel mot för höga blodfetter som nikotinsyra
 • Läkemedel mot typ 2 diabetes som sulfonureider

Det är naturligtvis extra viktigt att du berättar för din läkare om du tar några av dessa läkemedel innan du börja med acetylsalicylsyra.

Klicka här för att läsa mer om säker användning och hur du undviker farliga risker med när du använder acetylsalicylsyra.