Innan du använder acetylsalicylsyra

Innan du tar tabletter som innehåller acetylsalicylsyra så är det ytterst viktigt att du är medveten om ett par speciella situationer.

Här ger jag dig kunskapen du behöver för att minska dina risker med acetylsalicylsyra och slippa oroa dig för att du gör något fel. Du får veta när du behöver vara extra uppmärksam och när du helt ska låta bli att ta dessa tabletter.

Genom rätt kunskap kan du känna dig tryggar med dina tabletter. Du undviker effektivt att utsätta dig för onödiga risker och att du drabbas av några negativa effekter.

8 tillfällen när du aldrig ska ta tabletter med acetylsalicylsyra

Om du inte läser något annat, läs detta.

Det är egentligen bara vid dessa 3 speciella tillfällen du utsätter dig för stora risker om du samtligt tar acetylsalicylsyra. Därför är det viktigt att du känner till just dessa 3 situationer.

De 8 situationerna när du ALDRIG ska ta acetylsalicylsyra:

 • När du är allergisk mot acetylsalicylsyra (du har utvecklat så kallade acetylsalicylsyra allergi)
 • När du lider av blödarsjuka eller ökad blödningsbenägenhet
 • När du har utvecklat magsår
 • När du lider av svår hjärtsvikt
 • När du har någon form av svår njursjukdom
 • När du lider av skrumplever
 • När du har ett minskat antal av dina blodplättar (så kallade trombocyter)
 • När du någon gång tidigare har visat symtom på snuva, hudutslag eller astma när du tagit tabletter med acetylsalicylsyra allergi (du kan ha utvecklat så kallad ASA astma)

Är du gravid ska du heller inte ta tabletter som innehåller acetylsalicylsyra under de 3 sista månaderna innan du ska föda (du kan läs mer om graviditet och acetylsalicylsyra nedan).

Du ska aldrig ta acetylsalicylsyra samtidigt som du tar något av dess 2 typer av läkemedel

Tar du olika läkemedel samtidigt så kan de interagera på ett negativt sätt i din kropp.

Generellt sätt ska du alltid upplysa din läkare eller personalen på apoteket om du tar andra typer av läkemedel. Han eller hon kan avgöra om just den kombinationen som är aktuell i ditt fall utsätter dig för någon särskild risk. Detta gäller även om du tar så kallade naturläkemedel eller receptfria läkemedel.

De två situationerna som du alltid ska upplysa din läkare om innan du intar acetylsalicylsyra är:

 • När du medicineras med andra läkemedel som förebygger uppkomsten av blodproppar
 • När du medicineras med olika typer av läkemedel som är vätskedrivande (så kallade diuretika)

Läs mer om andra läkemedel som påverkar ditt intag och effekten av acetylsalicylsyra tabletter.

Du bör vara tänka till två gånger innan du tar acetylsalicylsyra i dessa 4 situationer

I dessa situationer ska du vara extra försiktig.

 • Du lider av måttlig hjärtsvikt, leversjukdom eller njursjukdom. Du kan drabbas av vätskeansamling och drabbas försämrad funktion i dina njurar. Din risk ökar ytterligare om du samtidigt behandlas med någon form av vätskedrivande läkemedel.
 • Du lider av näspolyper, hösnuva, någon form av kronisk lungsjukdom eller bronkialastma. Lider du av något av detta så har du en ökad risk för en överkänslighetsreaktion mot acetylsalicylsyra.
 • Du tar eller har nyligen tagit blodpropps förebyggande medicin
 • Du har utvecklat någon form av tarm- eller magsjukdom

Dessutom ska du aldrig ge tabletter med acetylsalicylsyra till någon du känner som är under 18 år och som har feber. Detta kan i värsta fall leda till att de du känner drabbar av den ovanliga hjärnsjukdomen Reyes syndrom.

Tar du högre dosen än de rekommenderade eller kombinerar värktabletter med acetylsalicylsyra med andra typer av värktabletter så utsätter du dig för olika typer av risker. Prata därför alltid med din läkare om du funderar på att kombinera olika typer av värktabletter.

Är du gravid eller ammar du fortfarande ditt barn (eller vill du bli gravid)?

Ett par viktig punkter för dig som planerar att bli gravid, redan är gravid eller ammar.

Du ska undvika att ta tabletter med acetylsalicylsyra både om du planerar eller redan är gravid. I undantags fall kan din läkare bestämma att du kan behandlas med acetylsalicylsyra även i detta fall. Acetylsalicylsyra kan påverka ditt foster på okända sätt.

Ammar du ditt barn? Acetylsalicylsyra över går genom din modersmjölk till ditt barn. Forskning har dock inte kunnat påvisa några direkt negativa effekter på ammande barn till mödrar som tar tabletter med acetylsalicylsyra.

Tar du tabletter med acetylsalicylsyra vid mer än ett enstaka tillfälle ska du alltid prata med din läkare först. Han eller hon kan avgöra vilka alternativ som är bäst för dig och ditt barn.