Aspirin biverkningar


Under dessa rubriker hittar du alla Aspirin biverkningar du kan drabbas av.

Genom att du får koll på vilka Aspirin biverkningar som kan uppstå så kan du vara mer uppmärksam på dess symptom. När du sedan känner igen något av symptomen så vet du vad som är på gång och du kan ta ett korrekt beslut. Kanske är biverkningen ofarlig och försvinner av sig själv, kanske har du drabbats av en vanlig biverkning som pekar på att du ska sluta ta Aspirin. Kanske, i värsta fall, så har du drabbats av en livshotande biverkning där du omedelbart ska kontakta sjukvården för att inte riskera att drabbas ännu allvarligare.

Känner du inte till de vanligaste Aspirin biverkningar så utsätter du dig för onödiga risker.

Aspirin biverkningar

De absolut vanligaste Aspirin biverkningar som du kan få är relaterade till din mage. Du kan till exempel drabbas av halsbränna och sura uppstötningar.

När du tar Aspirin så kan du i vissa fall drabbas av biverkningar som du inte direkt kan lägga märket till. Det är helt enkelt inte säkert att de tydligt visar sig. Du kan till exempel drabbas av negativ påverkan på din lever och dina njurar. Dessa typer av Aspirin biverkningar kan bara din läkare se genom att du får lämna ett blodprov som kan visa på onormala blodvärden.

Har du en allergi eller lider du av astma? Tar du Aspirin i detta fall så har du en förhöjd risk att drabbas av överkänslighetsreaktioner, en så kallad anafylaktisk chock. Läs mer under rubriken Mindre vanliga Aspirin biverkningar strax nedan.


Den aktiva substansen (acetylsalicylsyra) i Aspirin tabletter gör att risken för barn att drabbas av Reyes syndrom ökar. Risken ökar ytterligare i samband med olika former av virussjukdomar. På grund av denna anledning ska du aldrig ge barn med feber under 18 år Aspirin tabletter. Du kan du utsätta dem för onödiga risker.

Drabbas du av Aspirin biverkningar som inte försvinner utan som tvärtom blir värre så ska du alltid kontakta din läkare eller personalen på ditt närmaste apotek.

Mycket vanliga biverkningar av Aspirin

Risken att du drar på dig någon av dessa är större än 10 %. Det betyder att fler än 1 utav 10 pers. som tar drabbas av Aspirin biverkningar. Dessa två är så kallade mycket vanliga biverkningar.

 • Ditt blod tar längre tid på sig att stelna. Det levrar sig långsammare vilket betyder att om du får ett sår så tar det längre tid att läka.
 • Du kan få känna av halsbränna i kombination med sura uppstötningar. Vissa personer kan också få olika former av smärta i sina magar.

8 vanliga negativa effekter av Aspirin som du kanske inte viste om…

Risken att du får någon av dessa 8 biverkningar ligger mellan 10 och 1 procent. Det vill säga fler än en person av hundra som tar Aspirin tabletter drabbas av någon av dessa negativa effekter. Listan som du hittar här strax nedanför listar vad din läkare skulle kalla för vanliga biverkningar.

 • Du drabbas av en något ökad risk för blödning
 • Är du astmatiker kan du drabbas av andningsbesvär
 • Du kan känna av olika obehag från din tarm- och magkanal. Till exempel rena smärtor, illamående mer eller mindra irritation/obehags känsla
 • Du kan få mer eller mindra kraftig huvudvärk
 • Du kan drabbas av sömnlöshet
 • Du kan drabbas av kräkningar
 • Du kan drabbas av diarré
 • Du kan få nässelutslag på din kropp

Mindre vanliga Aspirin biverkningar

Risken att du drar på dig en av dessa är mindre än 1 procent men mer än 1 promille. Dessa relativt ovanliga negativa effekter av Aspirin kalla läkemedelsverket för mindre vanliga biverkningar.

 • Inom några minuter till timmar efter att du har tagit Aspirin så drabbas du av plötsliga hudutslag, eller svårigheter att andras, eller så kan du helt enkelt svimma av. I detta fall har du troligtvis drabbats av en överkänslighetsreaktion. Din läkare skulle säga att du har hamnat i en anafylaktisk chock (vilket är samma sak som en allergichock). En allergichock kan i värsta fall vara livshotande. OBS! Får du några av dessa symptom ska du genast kontakta sjukvården.
 • Du kan drabbas av blödningar och sår i din mage och tarmkanal.
 • Din avföring kan färgas svart och vara blodig på grund av sår i din mage och dina tarmar. I vissa fall kan du också drabbas av blodiga kräkningar.
 • Du kan känna dig onormalt dåsighet och uppleva att du lättare drabbas av svindel.
 • Du kan drabbas av yrsel i kombination med öronsusningar (den medicinska termen för öronsus är tinnitus).
 • Du kan drabbas av irriterande hudutslag och svettas onormalt mycket.
 • Du kan bli snuvig eller få nästäppa i kombination med att du känner dig onormal trött.

Sällsynta biverkningar

Risken att du ska drabbas av någon av dessa sällsynta biverkningar är mindre än 1 promille. Det vill säga mindre än 1 person av 1000 som använder dessa tabletter får någon av dessa Aspirin biverkningar.

 • Angioödem (kallas ibland också för Quinckeödem), symptom på att du har drabbats av angioödem är att ditt ansikte, din tunga eller ditt svalg svullnar upp. Du får svårigheter att svälja och du kan få problem med din andning och ibland också nässelutslag. OBS! Märker du av något av dessa symptom ska du sluta ta Aspirin och så snabbat som möjligt kontakta närmaste sjukhus.
 • Du kan drabbas av hjärnblödning (vilket ofta tar sig uttryck som förlamning, du får svårt att tala samt medvetandepåverkan).
 • Hemolys. Har du en ärftlig brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas så har du en förhöjd risk för upplösning av dina röda blodkroppar.
 • Du kan drabbas av att dina blodkärl blir inflammerade. Detta som en bieffekt av en allergisk reaktion.
 • Du kan få allvarliga blödningar från din övre del av din mag-tarmkanal som sår på din mag-tarmkanal.
 • Du kan drabbas av blodbrist efter att du behandlats under en längre tid.
 • Du kan bli överkänslig för insulin vilket ökar din risk att drabbas av för lågt blodsocker.
 • Du kan få problem med dina njurar i form av njurfunktionsrubbningar.
 • Du kan drabbas av andnöd och astma.
 • Du kan få tillfälligt nedsatt hörsel.

Mycket sällsynta Aspirin biverkningar

Risken att du skulle drabbas av någon av dessa är EXTREMT liten.

Dessa är vad läkarkåren kalla för mycket sällsynta biverkningar och drabbar färre än 1 person på 10 000 som tar tabletter med Aspirin.

 • I samband med influensa A, B och vattkoppor kan du drabbas av övergående leverinfektion.
 • Du kan drabbas av brist på blodplättar (vilket kan yttra sig som blödningar från din hud, slemhinnor eller blåmärken) och/eller brist på vita blodkroppar (vilken kan yttra sig som allmän trötthet samt halsinfektion och feber).
 • Du kan få hudutslag med blåsbildningar samt infektioner ofta på dina händer och dina fötter samt runt din mun ibland följt av feber.
 • Du kan drabbas av hudavlossning (mycket ovanligt men allvarlig utbredd hudskada)
 • Du kan drabbas av tjocktarmsinflammation
 • Du kan drabbas av Reyes syndrom (kräkningar och feber samt medvetandepåverkan hos barn).
 • Du kan få förträngningar i dina tarmar.
 • Du kan få en inflammation i din mun, din matstrupe eller din magsäck.
 • En existerande inflammatorisk tarmsjukdom kan förvärras och bli sämre.
 • Du kan få ett eller flera sår i din nedre del av din mag-tarmkanal.

Risken du utsätter dig för om du tar för stora doser av Aspirin

Du ska aldrig ta fler tabletter än din läkare har rekommenderat eller större dos än den som rekommenderas på paketet.

Har du reumatism och samtidigt tar höga doser av Aspirin så kan du drabbas av att din lever skadas allvarligt.

Har du, eller ditt barn, av misstag fått i dig för många tabletter av Aspirin så ska du alltid ta kontakt med närmaste sjukhus. Du kan också ringar direkt till svenska Giftinformationscentralen på telefonnummer 112.

Skulle du få i dig en överdos av Aspirin så kommer du antagligen drabbas av yrsel och öronsusningar.

Här kan du läsa mer om korrekt dosering av Aspirin.

Hur du gå vidare

Efter att du har läs om Aspirin biverkningar, klicka här för att läsa mer om Aspirin.


Comments are closed.