Aspirin dosering

Vill du veta mer om Aspirin dosering?

Läser du här så får du redan på hur du ska dosera Aspirin för bästa möjliga effekt och utsätta dig för minsta möjliga risk för biverkningar.

Aspirin liksom andra läkemedel påverkar din kropp på många olika sätt. Du tar förstås dina tabletter för att få en positiv påverkan. Din smärta kan lindras och din feber kan sänkas. Tyvärr kan du också påverkas på andra sätt än de avsedda, detta kallas för biverkningar.

När du doserar Aspirin är det mycket viktigt att du följer de anvisningar som står på din läkemedelsförpackning, står i ditt recept eller som din läkare har talat om för dig. Gör du inte det så utsätter du dig för (i vissa fall mycket allvarliga) risker.

Dosering av Aspirin
Hur du ska använda Aspirin: dosering för att du ska få maximal smärtlindring och utsätta dig för minsta möjliga risk för biverkingar. Se nedan.

Aspirin är om du säkert redan vet receptfritt. Det innebär att du själv kan köpa Aspirin tabletter utan att prata med din läkare. När du själv köper dina Aspirin tabletter är det viktigt att du använder dina tabletter med försiktighet. Nedan kan du läsa om den rekommenderade dosen för att du ska uppnå bästa möjliga behandlings resultat och löpa minsta möjliga risk att drabbas av några negativa effekter.

Drabbas du ändå av några Aspirin biverkningar som inte försvinner av sig själva eller blir värre ska du alltid ta kontakt med din vårdcentral eller din läkare.

OBS! Du tar vanligtvis Aspirin för att lindra smärta och dämpa feber. Ibland kan det hända att din läkare föreskriver att du ska ta Aspirin av andra orsaker. Då är det extra viktigt att du följer ordinationen som du kan läsa på apoteksetiketten.

OBS! Barn och ungdomar under 18 år som har feber ska du aldrig själv ge Aspirin om inte din läkare särskilt har sagt att det är ok. Gör du det så riskerar ditt barn att drabbas av Reyes syndrom.

Hur du ska dosera Aspirin när du är vuxen

I dessa fall kan du ta Aspirin.

  • När vill lindra din huvudvärk
  • När du vill lindra tandvärk
  • När du har menstruationssmärtor
  • När du har ledsmärtor och muskelsmärtor
  • När du vill lindra reumatiska smärtor
  • När du vill lindra feber vid infektionssjukdomar och förkylningssjukdomar

Du kan bara köpa Aspirin tabletter finns i en dos. Nämligen 500 mg.

Som vuxen ska du ta 1 till 2 tabletter per gång, maximalt 3 gånger under 24 timmer.

OBS! Tar du fler tabletter än 2 stycken 500 mg Aspirin så uppnår du INTE bättre smärtlindring. Där emot så utsätter du dig för allvarliga risker. Du riskerar att drabbas av flera olika farliga biverkningar.

Du bör inte ta Aspirin mer än 5 dagar i sträck. Har du fortfarande smärta efter 5 dagar så bör du ta kontakt med din vårdcentral. Du kan behöva annan typ av vård.

Aspirin dosering för barn mellan 7 och 14 år

Du kan ge barn mellan 7 och 14 år Aspirin tabletter av samma anledning som vuxna ta dessa tabletter.

Barn behöver en mindre dos för att inte riskera att drabbas av farliga bieffekter.

Du kan ge ditt barn upp till en halv tablett Aspirin, maximalt 3 gånger per 24 timmar. Ditt barn ska aldrig äta Aspirin tabletter mer än 2 till 3 dagar i följd.

Aspirin för barn under 7 år?

Nej, tack.

Barn under 7 år ska aldrig äta tabletter med Aspirin. Ger du ditt barn under 7 år dessa tabletter så utsätter du honom eller henne för allvarliga risker.

Mer information

Efter att ha läst om Aspirin dosering, kan du gå vidare och läsa mer om Aspirin eller så kan du i detalj studera olika biverkningar av dessa tabletter.