Innan du tar Aspirin

Här får du reda på varför och när du ska vara extra försiktig med att ta Aspirin.

Det är viktigt att du känner till att i ett par speciella situationer så kan du utsätta dig för allvarliga risker om du tar tabletter med Aspirin. Genom att du vet vad som gäller för dig och i vilka situationer du ska undvika att ta Aspirin så kan du känna dig tryggare med att använda Aspirin för smärtlindring.

Läs mer om de 8 situationer då du ALDRIG ska ta Aspirin nedan.

Har du vissa speciella sjukdomar eller är gravid är det extra viktigt att du är väl informerad. Nedan kan du läsa om de 7 sjukdomstillstånden då du ska vara extra försiktig med att ta Aspirin.

Medicineras du just nu med andra typer av läkemedel så är det av största vikt att du känner till farorna med att kombinera dem med Aspirin. Olika läkemedel påverkar din kropp på olika sätt. Har du otur kan kombinationen av samtidig användning av två olika läkemedel leda till oförutsedda negativa effekter på dig och din kropp.

Du hittar listan över 12 läkemedlen som du ska vara mycket försiktig med att kombinera med Aspirin tabletter nedan.

Tänk på att: tar du större doser än rekommenderat så utsätter du dig för risken att drabbas av farliga biverkningar. Större doser av Aspirin ger dig INTE bättre smärtlindring.

Undvika att kombinera Aspirin och alkohol, det kan medföra att du drabbas av blödningar i din mag- tarmkanal.

Du ska inte använda Aspirin i dessa 8 fall

Du ska ALDRIG ta Aspirin om du känner igen dig i någon av följande situationer:

 • Du är överkänslig eller allergisk mot acetylsalicylsyra (eller mikrokristallin cellulosa och majsstärkelse – de två övriga innehållsämnen i Aspirin)
 • Du lider av blödarsjuka eller har ökad blödningsbenägenhet.
 • Du har ett minskat antal av dina blodplättar (dina trombocyter)
 • Du lider av magsår
 • Du har drabbats av svår hjärtsvikt
 • Du har dabbats av någon form av svår njursjukdom
 • Du lider av skrumplever
 • Du har tidigare fått hudutslag, snuva eller astma när du har tagit läkemedel med acetylsalicylsyra

Är du gravid ska du inte använda tabletter med Aspirin under dina 3 sista månaderna i din graviditet (se nedan).

Har du någon av dessa 7 sjukdomar? Var försiktig…

Har du vissa speciella sjukdomar så kan du påverkas extra negativt om du tar tabletter med Aspirin.

Har du någon av dessa sjukdomar så ska du vara extra försiktig:

 • Du har drabbats av måttlig hjärtsvikt
 • Du har drabbats av mild till måttlig njursjukdom
 • Du har drabbats av någon form av mindre allvarlig leversjukdom (*)
 • Du lider av Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (*)
 • Du lider av bronkialastma (luftrörsastma) (*)
 • Du lider av hösnuva eller näspolyper (*)
 • Du tar blodproppsförebyggande läkemedel
 • Du har någon form av tarmsjukdom eller magsjukdom

(*) Har du något av dessa sjukdomar (KOL, näspolyper, hösnuva eller bronkialastma) så har du en förhöjd risk att drabbas av en överkänslighetsreaktion.

Du ska aldrig ge Aspirin till barn och tonåringar under 18 år som har feber. Denna kombination har visat sig öka risken för hjärnsjukdomen Reyes syndrom.

Tar du något av dessa läkemedel? Du kan utsätta dig för risker

Generellt sett så ska du alltid tala om för din läkare eller din kontakt på ditt apotek om du använder andra läkemedel.

Speciellt viktigt är det att du berättar om du använder någon form av läkemedel som är blodproppsförebyggande. Eller om du använder någon form av diuretika (vätskedrivande).

Behandlas du med något av läkemedlen i listan nedan så kan 1) din behandling påverkas negativt 2) effekten av Aspirin påverkas negativt.

Dessa läkemedel är:

 • Blodproppsförebyggande läkemedel
 • Läkemedel som förhindrar organavstötning efter att du har genomgått en organtransplantation
 • Läkemedel mot högtblodtryck
 • Andra smärtlindrande och inflammationshämmande läkemedel till exempel NSAID preparat
 • Antidepressiva läkemedel
 • Läkemedel mot gikt
 • Läkemedel mot cancer och reumatoid artrit
 • Läkemedel mot hjärtrytmsrubbningar
 • Litium (mot manodepressiv sjukdom)
 • Läkemedel mot epilepsi
 • Vissa läkemedel mot diabetes typ II (till exempel sulfonureider)
 • Vissa läkemedel mot höga blodfetter (nikotinsyra)

Är du gravid, ammar du eller planer du att bli gravid?

Du ska alltid berätta om du ammar, är gravid eller planerar att bli det.

Aspirin kan nämligen påverka dig, ditt barn, eller ditt foster negativt. Speciellt gäller att du i princip alltid ska undvika att ta Aspirin under de 3 sista månaderna av din graviditet.

Under din övriga graviditet ska du alltid rådfråga din läkare innan du tar tabletter med Aspirin.

När du tar Aspirin tabletter och ammar ditt barn samtidigt så får hon eller han i sig ditt läkemedel genom din modersmjölk. Forskare har dock inte kunnat påvisa att ditt barn skulle påverkas i någon negativt i någon större omfattning. Behöver du tar Aspirin under längre tid eller flera gånger när du ammar ska du alltid först ta upp det med din läkare.

Mer om Aspirin.