Acetylsalicylsyra cancer

Acetylsalicylsyra cancer: Här kan du läsa om hur Acetylsalicylsyra kan hjälpa dig att undvika att drabbas av cancer.

Nya studier visar nämligen att Acetylsalicylsyra kan motverka din risk för att utveckla elakartad cancer.

När du tar del av informationen på den här sidan får du klart för dig vad som krävs för att cancerskyddet ska vara effektivt. Du får klart för dig hur läng och hur mycket Acetylsalicylsyra du skulle behöva ta för att uppnå en skyddande effekt i din kropp.

Genom att läsa här så få du en heltäckande bild över den senaste forskningen (om Acetylsalicylsyra cancer). Du får full förståelse för vilken typ av cancerrisk som minskar och varför det kanske ändå inte är ett bra alternativ för dig att skydda dig mot otäck cancer. Du kan läsa varför nedan.

Här är anledningen att du ska läsa den här texten: genom att du förstår exakt vad forskarna har kommit framtill så kan du själv förstå om det är en bra eller en dålig idé att du börjar äta Acetylsalicylsyra för att minska din cancerrisk.

37 % minskad risk att du drabbas med Acetylsalicylsyra mot cancer

När du intar tabletter som innehåller Acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Treo eller Magnecyl) så minska inte bara din feber och din smärta.

När forskare undersökte sambandet mellan cancer och intag av Acetylsalicylsyra så fann man en tydligt minskad risk för att drabbas av elakartad cancer.

Forskarnas fullständiga studie kan du hitta den brittiska (medicinska) tidskriften The Lancet. The Lancet är en av världen mest kända och respekterade medicinska tidningar. Den vänder sig främst till läkare och speciallister och studier som publiceras i denna tidning är alltid väl underbyggda och mycket seriösa.

Som du säker kan förstå så är den ursprungliga artikeln där alla forskarsön om Acetylsalicylsyra cancer presenteras en tämligen svårbegriplig och torr artikel skriven och publicerad för forskare och speciallister. Jag har själv läst delar av denna artikel och jag rekommenderar bara att du själv gör det om du känner dig bekväm med medicinska termer, statistik och forskarengelska.

Läs istället vidare här så ska jag berätta för dig på ett enkelt, korrekt och lätt begripligt sätt vad denna artikel (som är ursprunget till all rapportering om Acetylsalicylsyra cancer) egentligen innebär för dig.

Hur din risk för cancer skulle minska med intag av Acetylsalicylsyra:

  • Du intar Acetylsalicylsyra under 5 år: din risk för cancer minskar med 15 %
  • Du intar Acetylsalicylsyra under 10 år: din risk för cancer minskar med 37 %

I studien som du har kunnat läsa om i svenska dagstidningar har man tittat på intag av Aspirin. Den aktiva substansen i Aspirin är dock Acetylsalicylsyra och det är detta ämne som ger dig skyddet mot cancer.

Det betyder att du även skulle få samma skydda av andra tabletter som innehåller Acetylsalicylsyra (till exempel Treo, Magnecyl och Bamyl).

Vilken typ av cancer skyddar Acetylsalicylsyra dig mot?

Du får inte skydd mot alla typer av cancer. Det är forskarna har framför allt visat att det är din risk för olika typer av tarmcancer som minskar.

De har visat att din risk för att drabbas av tarmcancer kan minska med ända upp till 37 % efter 10 års intag av (en låg dos) Acetylsalicylsyra.

Forskarna skriver dock också att de har sett att risken för andra typer av cancer minskar. Dessutom har de kunnat se att Acetylsalicylsyra skulle hjälpa dig om du redan har drabbats av cancer. Detta genom att till viss del förhindra vidare spridning i din kropp.

Dessutom har forskarna visad att ditt skydd mot cancer ökar om du har ärftligrisk för cancer i din släkt.

Hög dos kan ge dig farliga biverkningar, låg dos kan ge dig skydd mot cancer

För att du ska uppnå någon form av effektivt skydd mot att du drabbas av cancer måste du äta Acetylsalicylsyra under regelbundet under mycket lång tid.

Den kortaste tiden där forskarna har sätt några positiva effekter är intag under 3 år. Den högsta effekten uppstår först efter 10 års regelbundet intag av Acetylsalicylsyra.

I studien så har patienter regelbundet tagit en dos på mellan 75 och 300 milligram Aspirin (vilket motsvara exakt samma mängt ren Acetylsalicylsyra). Med denna låga dos blev utfallet av personer som drabbades av cancer följande:

  • 9 personer av 1000 drabbades av cancer per år av dem som intog Acetylsalicylsyra
  • 12 personer av 1000 drabbades av cancer per år av dem som INTE intog Acetylsalicylsyra

Liksom långvarigt intag av alla kemiska läkemedels substanser kan ge dig allvarliga negativa bieffekter kan även intag av Acetylsalicylsyra de dig farliga biverkningar.

Stora doser av Acetylsalicylsyra kan definitivt ge dig farliga biverkningar. Likaså, när du tar tabletter med Acetylsalicylsyra under längre tid så kan du drabbas av mycket allvarliga biverkningar.

Du kan bland annat drabbas av farliga blödningar.

Forskarna rekommenderar dig därför aldrig att själv börja ta Acetylsalicylsyra för att förebygga din cancer risk. Du ska alltid prata med din läkare i första hand om du är orolig. Han eller hon kan avgöra om det skulle finnas någon anledning att vid ta några särskilda åtgärder för dig.

Klicka här för att läsa mer om farliga Acetylsalicylsyra biverkningar. Tack för att du läst denna artikel om Acetylsalicylsyra cancer!