Kontakt

Hej! Vill du ser mer information på den här hemsidan? Skicka ett e-post och berätta vad du tycker, vad saknar du?

E-post till: info@acetylsalicylsyra.se

Tack!

På sajten www.acetylsalicylsyra.se hittar du korrekt, lättbegriplig och sammanställd information om det smärtstillande läkemedel acetylsalicylsyra och det blodförtunnande läkemedlet Trombyl. Informationen på dessa sidor bygger på uppgifter som läkemedelsbolagen själva har lämnat in till bland annat läkemedelsverket och, förstås, FASS (läkemedelsinformation för läkare, patienter och veterinärer).

Vänligen

Redaktören

P.S. Covid-19 situationen gör att svarstiden per e-post är längre än vanligt, ta hand om dig! D.S.