Syntes av Acetylsalicylsyra

HÀr fÄr du en överblick över hur syntes av acetylsalicylsyra gÄr till. Du fÄr en inblick i hur detta lÀkemedel framstÀlls och hur insikt i modern framstÀllning av ett av vÀrlden vanligaste lÀkemedel.

Undra du över hur syntes av acetylsalicylsyra gÄr till? DÄ ska du börja med att lÀsa hÀr. Du slipper att leta runt pÄ nÀtet för att fÄ en överblick över processen. HÀr fÄr du hela processen presenterad, enkelt och lÀttbegripligt, allt pÄ ett stÀlle.

Acetylsalicylsyra syntetiseras ur salicylsyra

För att framstÀlla ren acetylsalicylsyra ordnar man sÄ att salicylsyra reagerar med Àttiksyraanhydrid. Detta gör man med hjÀlp av svavelsyra som katalysator. En katalysator Àr en substans som pÄskyndar en kemisk reaktion (utan att det sjÀlv förbrukas).

Reaktionen producerar acetylsalicylsyra samt Àttiksyra i blandning. För att fÄ fram ren acetylsalicylsyra renas isoleras och renas blandningen. Slutligen torkas den fÀrdiga produkten.

Syntes av Acetylsalicylsyra Àr nu klar.

Det torkade pulvret du har tagit fram Àr exakt samma substans som anvÀnds i de vÀlkÀnda smÀrtstillande tabletterna Aspirin, Treo och Magnecyl.

Syntes av acetylsalicylsyra
Syntes av acetylsalicylsyra kan ske genom att du reagear salicylsyra med Àttiksyraanhydrid.

Syntes av acetylsalicylsyra kan vara rÀtt farlig om man inte vet vad man gör.

BÄde katalysatorn som man anvÀnder och reaktant (en substans som man anvÀnder i en kemisk reaktion) Àr frÀtande och irriterande.

Som biprodukt till acetylsalicylsyra produceras ocksÄ Àttiksyra (sÄ kallade isÀttika) som Àr bÄde lÀttantÀndlig och frÀtande.

Ska du utföra en egen syntes av acetylsalicylsyra ska du dÀrför alltid arbeta i ett dragskÄp och du ska alltid anvÀnda skyddsglasögon.

Syntes av Acetylsalicylsyra i 7 steg

Syntes av Acetylsalicylsyra i liten skala utför du normalt i 7 separata steg.

  1. SjÀlva syntesen av Acetylsalicylsyra frÄn salicylsyra
  2. Isolering av den syntetiserade Acetylsalicylsyra
  3. Renhetskontroll av den isolerade och syntetiserade Acetylsalicylsyra
  4. Rening av produkten genom omkristallisation (om föroreningar upptÀcks i steg 3)
  5. Isolering av den nu renade produkten
  6. Slutligen, torkning och kontroll av den nu rena Acetylsalicylsyran
  7. Renhetskontroll av produkten (valfritt steg)

Hur vida den syntetiserade Acetylsalicylsyra Àr förorenad eller inte kan du undersöka genom att anvÀnda en tunnskiktskromatografi eller TLC.

Genom att anvÀnda en tunnskiktskromatografi kan man separera de olika Àmnena i ett prov. Genom att i sin tur jÀmföra sin egen syntetiserade Acetylsalicylsyra med innehÄllet i till exempel en aspirintablett samt ren salicylsyra kan man fÄ en mycket god uppfattning om produktens renhet.

Ett annat sÀtt att kontrollera renheten Àr att anvÀnda sig av en IR-spektrometer. I detta fall sÄ tar man gör man helt enkelt ett IR-spektrum av sin produkt. Det framtagna IR-spektrum kan man sedan jÀmföra med ett IR-spektrum av ren Acetylsalicylsyra som finns att hÀmta i publika databaser.

Klicka hÀr för att lÀsa mer om lÀkemedlet som du kan utvinna genom syntes av acetylsalicylsyra.