Syntes av Acetylsalicylsyra

Här får du en överblick över hur syntes av acetylsalicylsyra går till. Du får en inblick i hur detta läkemedel framställs och hur insikt i modern framställning av ett av världen vanligaste läkemedel.

Undra du över hur syntes av acetylsalicylsyra går till? Då ska du börja med att läsa här. Du slipper att leta runt på nätet för att få en överblick över processen. Här får du hela processen presenterad, enkelt och lättbegripligt, allt på ett ställe.

Acetylsalicylsyra syntetiseras ur salicylsyra

För att framställa ren acetylsalicylsyra ordnar man så att salicylsyra reagerar med ättiksyraanhydrid. Detta gör man med hjälp av svavelsyra som katalysator. En katalysator är en substans som påskyndar en kemisk reaktion (utan att det själv förbrukas).

Reaktionen producerar acetylsalicylsyra samt ättiksyra i blandning. För att få fram ren acetylsalicylsyra renas isoleras och renas blandningen. Slutligen torkas den färdiga produkten.

Syntes av Acetylsalicylsyra är nu klar.

Det torkade pulvret du har tagit fram är exakt samma substans som används i de välkända smärtstillande tabletterna Aspirin, Treo och Magnecyl.

Syntes av acetylsalicylsyra
Syntes av acetylsalicylsyra kan ske genom att du reagear salicylsyra med ättiksyraanhydrid.

Syntes av acetylsalicylsyra kan vara rätt farlig om man inte vet vad man gör.

Både katalysatorn som man använder och reaktant (en substans som man använder i en kemisk reaktion) är frätande och irriterande.

Som biprodukt till acetylsalicylsyra produceras också ättiksyra (så kallade isättika) som är både lättantändlig och frätande.

Ska du utföra en egen syntes av acetylsalicylsyra ska du därför alltid arbeta i ett dragskåp och du ska alltid använda skyddsglasögon.

Syntes av Acetylsalicylsyra i 7 steg

Syntes av Acetylsalicylsyra i liten skala utför du normalt i 7 separata steg.

  1. Själva syntesen av Acetylsalicylsyra från salicylsyra
  2. Isolering av den syntetiserade Acetylsalicylsyra
  3. Renhetskontroll av den isolerade och syntetiserade Acetylsalicylsyra
  4. Rening av produkten genom omkristallisation (om föroreningar upptäcks i steg 3)
  5. Isolering av den nu renade produkten
  6. Slutligen, torkning och kontroll av den nu rena Acetylsalicylsyran
  7. Renhetskontroll av produkten (valfritt steg)

Hur vida den syntetiserade Acetylsalicylsyra är förorenad eller inte kan du undersöka genom att använda en tunnskiktskromatografi eller TLC.

Genom att använda en tunnskiktskromatografi kan man separera de olika ämnena i ett prov. Genom att i sin tur jämföra sin egen syntetiserade Acetylsalicylsyra med innehållet i till exempel en aspirintablett samt ren salicylsyra kan man få en mycket god uppfattning om produktens renhet.

Ett annat sätt att kontrollera renheten är att använda sig av en IR-spektrometer. I detta fall så tar man gör man helt enkelt ett IR-spektrum av sin produkt. Det framtagna IR-spektrum kan man sedan jämföra med ett IR-spektrum av ren Acetylsalicylsyra som finns att hämta i publika databaser.

Klicka här för att läsa mer om läkemedlet som du kan utvinna genom syntes av acetylsalicylsyra.