Trombyl


Här läser du för att få koll på ditt läkemedel, Trombyl.

Trombyl får du främst när du har drabbats av en blodpropp i ditt hjärta. Det verksamma ämnet i läkemedlet är acetylsalicylsyra.

Här läser du för att få koll på hur Trombyl fungerar, hur det påverkar din kropp, och vilka biverkningar du kan drabbas av när du tar detta läkemedel. Liksom de flesta läkemedel så kan du drabbas av olika former av biverkningar när du tar dina tabletter med Trombyl.

Trombyl får du i första hand för att förhindra blodproppar i ditt hjärta. Här läser du om biverkingar, vad du måste tänka på och risker kopplat till alkohol.

Trombyl fungerar och påverkar din kropp genom att verka som ett blodförtunnande medel. Det betyder att läkemedlet förhindrar att dina blodplättar bildar klumpar och sedan kan sätta sig som en propp i antingen ditt hjärta eller i din hjärna.

Kanske vet du redan, eller så vet du inte, att det verksamma ämnet i Trombyl, acetylsalicylsyra, är samma ämne som du hittar i många mycket vanliga värktabletter. Acetylsalicylsyra hittar du till exempel även i Aspirin, Treo och Magnecyl.


Trombyl får du i en av dessa två situationer

När du tar Trombyl så minskar din risk att drabbas av blodproppar. Normalt så får du Trombyl efter att redan har drabbats av någon form av hjärtinfarkt eller någon form av hjärninfarkt. När du tar dina tabletter med Trombyl så minskar din risk att drabbas av nya infarkter.

Trombyl tabletter

Dina 75 mg Trombyl tabletter känner du enkelt igen på formen…

I vissa fall kan du också få Trombyl av din läkare när du lider av svår kärlkramp i ditt hjärta. Din läkare skulle säga att du lider av instabil kärlkramp eller instabil angina pectoris. Att du drabbats av instabil kärlkramp betyder att din tidigare kärlkramp har försämrats. Du kan i detta fall befinna dig i ett mycket allvarligt tillstånd och risken för att du drabbas av en hjärtinfarkt är hög. Genom att du tar får tabletter med Trombyl så kan din risk att drabbas av en hjärtinfarkt hållas nere.

Klicka här för att läsa om Trombyl vid IVF (barnlöshet).

2 vanliga biverkningar som kan drabba dig när du tar Trombyl

Din mage kan drabbas. Risken för att du ska drabbas av några allvarliga biverkningar när du tar Trombyl är liten.

De biverkningar som du ändå kan drabbas av är relativt milda och ofarliga. Känner du dessutom till tecknen för dessa biverkningar så kan du tala med din läkare i tid för att förhindra att du utsätts för någon allvarlig risk.

Trombyl har två vanliga biverkningar. Att dessa biverkningar är vanliga innebär att din risk att drabbas är större än 1 på 100. Dess biverkningar är:

  • Olika typer av magbesvär (på grund av acetylsalicylsyran)
  • Du kan få en ökad risk för mer eller mindre allvarliga blödningar

Klicka här för att läsa mer om de 3 mindre vanliga och de 4 sällsynta Trombyl biverkningarna som du kan råka utför.

Kombinerar du alkohol med Trombyl? Det kan vara illa för din hälsa

När du tar dina Trombyl tabletter tar du samtidigt tabletter som innehåller acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra verkar irriterande på din magslemhinna. Likaså så verkar alkohol irriterande på din magslemhinna.

Tar du både Trombyl och dricker alkohol så påverkas din magslemhinna allstå negativt av både acetylsalicylsyra och alkohol samtidigt. Detta kan leda till mer eller mindre allvarliga skador på din mage.

Du kan till exempel drabbas av inre blödningar och magkatarr.

Här läser du mer om hur du utsätter dig för allvarlig risk om du dricker alkohol samtidigt som du behandlas med Trombyl.

Du kan få olika styrka på dina Trombyl tabletter

Du kan få två olika starka tabletter av din läkare.

Trombyl tillverkas av Pfizer och när du hämtar ut ditt läkemedel på apoteket kan du få två olika styrkor på dina tabletter. Din läkare har alltid skrivit i sitt recept vilken styrka på tabletterna som just du ska ha.

Det är naturligtvis av högst vikt att du följer din läkares ordination för att din behandling ska bli så bra så möjligt och så att du ska slippa att drabbas av negativa biverkningar i onödan.

Innan du tar 8 saker du måste tänka på innan du tar Trombyl

Farliga situationer. Innan du tar Trombyl så är det viktigt att du vet när du INTE ska ta detta läkemedel. I vissa situationer så kan det direkt farligt för dig att behandlas med Trombyl.

Du ska inte behandlas med Trombyl när:

  • Du lider av astma
  • Du har utvecklat en överkänslighet mot acetylsalicylsyra
  • När du har drabbats av generell överkänslighet mot vissa NSAID-läkemedel, så kallade icke-steroida inflammationshämmande medel. Det vill säga du är överkänslig mot vissa typer av inflammationshämmande och smärtlindrande läkemedel.
  • När du har drabbats av magsår
  • När du lider av blödarsjuka
  • När du har utvecklat en brist på dina blodplättar (dina blodplättar behövs för att ditt blod ska kunna levra sig).
  • När du har drabbats av skrumplever
  • När du lider av svår hjärtsvikt

Är du gravid eller om du inom en snar framtid planerar att bli gravid så ska du också undvika att behandlas med Trombyl. Acetylsalicylsyran i Trombyl tabletterna kan påverka din graviditet och fostret negativt.

I vissa fall kan din läkare trots detta bedöma att fördelarna för dig att behandlas med Trombyl överväger riskerna.

Ammar du din son eller din dotter? Då bör du veta att den verksamma substansen acetylsalicylsyra över går till ditt barn via din bröstmjölk. Av denna anledning så ska du alltid prata med din läkare om hur vida du ska eller inte ska behandlas med Trombyl i detta fall.

Här klicka du vidare för mer viktig information om ditt läkemedel


Comments are closed.