Trombyl 160 mg

På den här sidan så får du koll på dina Trombyl 160 mg tabletter.

Vill du veta mer om dina Trombyl 160 mg tabletter?

Här får du fakta om exakt vad dina tabletter innehåller (7 olika ämnen) och hur du kan skilja dina Trombyl 160 mg tabletter från dina andra läkemedel.

Du kan i ovanliga fall vara allergisk mot något av de 6 hjälpämnen som finns i Trombyl tabletter. Det kan ge dig oförklarliga bieffekter när du tar dina Trombyl tabletter. När du vet exakt vad dina tabletter innehåller så undviker du att drabbas av onödiga bieffekter. Då kan du i god tid prata med din läkare om vilka andra alternativ som passar dig.

Det aktiva ämnet i dina Trombyl 160 mg tabletter är acetylsalicylsyra. När du får i dig acetylsalicylsyran från dina tabletter så minskar din risk att drabbas av blodproppar. Tyvärr kan acetylsalicylsyran också (i ovanliga fall) ge dig negativa biverkningar. Du kan läsa mer om de 2 vanligaste här: Trombyl biverkningar.

Förutom att du kan få Trombyl 160 mg tabletter av din läkare så kan du ibland också få andra mindre starka Trombyl 75 mg tabletter.

Hur enkelt känner igen dina Trombyl 160 mg tabletter

Trombyl 160 mg
Du känner igen dina Trombyl 160 mg på dess runda form med en brytskåra på ena sidan.

Det kan vara bra för dig att lära dig känna igen dina Trombyl 160 mg tabletter.

Det gör att du slipper att oroa dig för att ta fel om du har flera olika typer av tabletter hemma. Tar du fel tabletter så är det naturligtvis inte så bra för din hälsa, din behandling kan försämras och du kan utsätta dig för risken att överdosera.

Dina tabletter med Trombyl 160 mg känner du igen på följande sätt:

  • Du känner igen dem på dess vita färg
  • Du känner igen dem på att de är helt runda
  • Du känner igen dem på att de har en brytskåra på ena sidan
  • Du känner igen dem på att de är cirka 8,5 millimeter i diameter

Brytskåran gör att du enkelt kan dela dessa tabletter i två halvor. Vardera halva med dosen 80 mg.

Du kan även se hur de ser ut genom att titta på bilden här på sidan.

Är du allergisk mot något av dessa 6 hjälpämnen i Trombyl 160 mg tabletter?

Har du någon allergi?

Förutom att dina Trombyl 160 mg tabletter innehåller det verksamma ämnet acetylsalicylsyra så innehåller de 6 stycken så kallade hjälpämnen.

Dessa hjälpämnen är bland annat till för att de dina tabletter färg och för att gör ditt läkemedel mer lättupptagligt.

Det ligger en liten risk i att du kan vara allergisk mot något av dessa ämnen. Det är dock mycket ovanligt. Vet du om att så är fallet så ska du prata med din läkare så att han eller hon kan ge dig en alternativ behandling som passar dig.

När du tar dina Trombyl 160 mg tabletter får du (förutom acetylsalicylsyra) också i dig:

  • Du får i dig majsstärkelse
  • Du får i dig magnesiumoxid
  • Du får i dig talk
  • Du får i dig mikrokristallin cellulosa
  • Du får i dig kiseldioxid
  • Du får i dig gelatin

Alla dessa hjälpämnen får du i dig när du tar dina tabletter. Mängden av dem i dina tabletter är dock försvinnande liten. Inget av ämnen har i normalfall visat sig ha några negativa effekter på människor.

Mer om ditt läkemedel

Acetylsalicylsyra i dina Trombyl 160 mg tabletter kan i vissa fall ge dig negativa biverkningar, 2 vanliga biverkningar av Trombyl. Kombinerar du dessutom intag av Trombyl 160 mg tabletter med att dricka alkohol så utsätter du dig för en markant ökad risk att drabbas negativt, läs mer här Trombyl alkohol.