Trombyl biverkningar

Här läser du om Trombyl biverkningar.

Genom att du får förståelse för vilka biverkningar som du kan drabbas av när du tar dina tabletter med Trombyl så har du bättre förutsättningar att minska dina risker. Det gör du genom att du är uppmärksam på tidiga tecken på biverkningar och om de uppstår så kan du direkt prata med din läkare som kan snabbat kan vidta en korrekt åtgärd.

Du slipper att oroa dig för att allvarliga långt gående negativa effekter av Trombyl.

När du behandlas med Trombyl så får du i dig den aktiva substansen acetylsalicylsyra. Användning av acetylsalicylsyra har i sin tur ett antal biverkningar kopplat till sig.

Trombyl biverkningar
Den vanligaste typen av biverkning när du tar dina tabletter med Trombyl är olika former av magbesvär. Du kan till exempel drabbas av magkatarr.

De biverkningarna som du framför allt riskera är de flesta kopplade din mage.

Det är faktiskt ganska ovanligt att du drabbas av Trombyl biverkningar. De flesta är av övergående karaktär och försvinner av sig själva. Det är bara om du märker av någon av det mer allvarliga och OVANLIGA Trombyl biverkningarna som är i verklig risk. Det samma gäller förstås om någon av dina biverkningar blir värre övertiden. Då ska du alltid ta kontakt direkt med din läkare för att han eller hon ska kunna besluta om din behandling kanske måsta av brytas.

De 2 vanligaste Trombyl biverkningarna du kan få

Du bör veta att långt ifrån alla drabbas av Trombyl biverkningar. Liksom de allra flesta så kommer du kanske inte att märka av några som helst negativa effekter av dina tabletter.

Det 2 vanligaste biverkningarna som du trots allt kan drabbas av är:

  • Du kan drabbas av olika former av magbesvär (till exempel magkatarr och magsmärta)
  • Du kan drabbas av en du får en större risk för farliga blödningar

Dessa biverkningar är vad läkarna kalla vanliga. Det betyder att fler än 1 person på 100 personer som behandlas med Trombyl märker av någon av dessa.

3 mindre vanliga biverkningar av Trombyl du kan drabbas av

Risken att du skulle drabbas av någon av dessa biverkningar är betydligt mindre. Din läkare vet att risken att du drabbas bara är mellan 1 på 1000 och 1 på 100. Dessa biverkningar är allstå mindre vanliga.

Alla dessa tre är olika former av överkänslighetsreaktioner mot acetylsalicylsyra:

  • Du kan få nässelfeber
  • Du kan få allergisk snuva
  • Du kan drabbas av astma

Om du redan lider av allergi eller astma så löper du en större risk att drabbas av någon form av överkänslighetsreaktion mot acetylsalicylsyra som finns i dina Trombyl tabletter.

Trombyl biverkningar som är extremt sällsynta

Risken att du drabbas av någon dessa biverkningar är mindre än 1 promille. Som du säkert vet är 1 promille väldigt lite. Risken att du skulle drabbas är mindre än 1 på 10000. Dessa kallas för sällsynta biverkningar. Av tusen personer som tar Trombyl så drabbas allstå bara en (eller färre).

Dessa sällsynta biverkningar är:

  • Du kan drabbas av blödningar i din mag- och tarmkanal
  • Du kan drabbas av hjärnblödning
  • Dina njurar kan påverkas negativt
  • Du kan drabbas av olika former av svåra hudreaktioner

Har du drabbats av överdosering?

Symtom på att du överdoserat Trombyl är att du drabbas av yrsel och öronsusningar. Du ska alltid kontakt din läkare om du misstänker att du har fått i dig en överdos av Trombyl.

Är du orolig så kan du också alltid ringa till Giftinformationscentralen vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. De kan de dig svar på frågor om akuta förgiftningar, risker och vad du ska göra. Du kan ringa dem direkt på 08-33 12 31. De har öppet dygnet runt alla dagar.

Mer om ditt läkemedel

Klicka här för att läsa mer om Trombyl, användning för bästa effekt och risker kopplat till samtidig alkohol användning. Kom i håg att Trombyl biverkningar vid korrekt användande trots allt är relativt ovanliga.