Trombyl IVF


Funderar du på Trombyl i samband med IVF?

Kanske har du hört att Trombyl IVF kombinationen gör det lättare att bli gravid och att det minskar din risk för missfall.

Här läser du för att få klarhet i vad som egentligen gäller. Du slipper att förlita dig på olika osäkra källor utan vetenskapliggrund. När du vet exakt vad som gäller så kan du koncentrera dig på vad som är viktigt för att maximera dina chanser att bli gravid och få en egen son eller dotter.

På den här sidan hittar du information från bland annat läkare på Carl von Linné Kliniken, experter på fertilitetsbehandlingar.

Trombyl ivf

Ökar din chans att bli gravid och minskar din risk för missfall om du tar Trombyl vid IVF? Här läser du om forskningsstudien på 364 gravida kvinnor i Holland.

Trombyl innehåller den aktiva substansen acetylsalicylsyra vilket i sin tur är en renare form av salicylsyra som sägs ge en positiv effekt på din IVF behandling. Chansen att din IVF behandling skulle lyckas skulle helt enkelt bli större.


Vissa säger att den blodförtunnande effekten av Trombyl kan öka ditt blodflöde i din livmoder och där med att öka din chans att bli gravid och minska din risk för tidiga missfall. Andra säger att Trombyl minskar risken för proppar i din moderkaka och på så vis ska förhindra eller minska risken för att du ska drabbas av missfall.

Du kan läsa hur det egentligen ligger till nedan.

Nya forskningsstudier om Trombyl vid IVF (acetylsalicylsyra)

Kanske har du eller så har du inte läst om studien fertilitets forskare gjorde i Holland.

Denna studie är mycket relevant för dig om du funderar över det skulle vara till din fördel att ta Trombyl vid din IVF behandling.

I studien så prövade forskarna att behandla 364 gravida kvinnor (som tidigare drabbats av missfall) med salicylsyra.

När forskarna senare undersökte resultaten, är detta vad de fann som har hjälp läkare att förstå hur vida Trombyl vid IVF är bättre än utan:

Ingen av de behandlade kvinnorna fick bättre utfall än någon av de (lika många obehandlade). Tyvärr kunde forskarna inte visa att det fanns något samband mellan en minskad risk för att du ska drabbas av missfall och behandling av Trombyl i samband med din IVF.

Forskarna säger att det stärker tesen att du som drabbas av tidiga missfall gör det på grund av avvikelser i ditt embryo. Tyvärr kan ditt embryo inte räddas med denna typ av behandling.

Risker med Trombyl och IVF

Kanske har du om andra som har tagit Trombyl vid IVF? Ofta så framförs argumentet att Trombyl är ”ofarligt” och att det inte kan skada att i alla fall prova.

Studien ovan visar att du med största sannolikhen inte har någon som helst fördel att ta Trombyl i samband med din IVF behandling. Denna extra medicin ger dig ingen ökad chans att bli gravid.

Du bör också veta att även låga doser av Trombyl (acetylsalicylsyra) eller andra typer av blodpropps förebyggande läkemedel INTE är helt och hållet ofarliga. Om du vill veta mer: klicka här och läs om de 2 vanligast biverkningarna av Trombyl. Trombyl IVF i kombination är allstå inget som de allra flesta seriösa läkare rekommenderar dig.


Comments are closed.